I. Cách mở tài khoản đầu tư

1. Di chuyển đến “Dashboard” trong web nền tảng đầu tư

2. Nhấp vào Mở tài khoản đầu tư

3. Chọn loại Tài khoản

4. Chọn Tiền tệ

5. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

6. Nhấn Mở tài khoản

7. Hoàn thành

II. Làm thế nào để bắt đầu theo dõi một nhà giao dịch

1. Di chuyển tới bảng xếp hạng (Learderboard) – nơi tập hợp tất cả các nhà giao dịch giỏi nhất.

2. Sử dụng bộ lọc nếu cần để sắp xếp tài khoản theo loại tài khoản

3. Chọn Master trong Bảng xếp hạng

4. Chọn “Statistics” để xem các thông số của Master

5. Kiểm tra các thông tin:
    + (1) Performance Fee
    + (2) Strategy description: Xem mô tả chiến lược
    + (3) Các thông số giao dịch

6. Nhấp vào nút “Subscribe to account”


7. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện


8. Chọn “Subscribe to a master account”


9. Hoàn thành

III. Làm thế nào để ngừng theo dõi một nhà giao dịch

Lưu ý:

  • Tài khoản Nhà đầu tư PAMM cần chờ sự phê duyệt từ phía PAMM Master khi muốn thực hiện thao tác Unsubscribe (ngắt kết nối).
  • Trong khi đó, Tài khoản Nhà đầu tư MAM và Tài khoản Nhà đầu tư Social Trading có thể tự do thực hiện thao tác Unsubscribe (ngắt kết nối) với Master mà không cần sự duyệt từ phía họ và có thể thực hiện bất cứ lúc nào

1. Di Chuyển đến “My Account”
2. Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn đúng tài khoản trong danh sách thả xuống
3. Bấm vào “Unsubscribe” – Hủy đăng ký ở dòng Master mà bạn muốn hủy đăng ký. Thao tác này mất vài giây.

4. Làm mới trang để kiểm tra. Trạng thái Subscribe (đăng ký) đã được thay đổi thành Unsubscribe (chưa đăng ký)


5. Bạn luôn có thể Subscribe (theo dõi) lại Master đã đăng ký trước đây của mình bằng cách nhấp vào “Active” để kích hoạt tính năng.

IV. Cách hủy đăng ký và đóng tất cả các vị trí

Sau khi hủy đăng ký, tất cả các vị trí được sao chép trên tài khoản sẽ tự động bị đóng.
Thực hiện các bước sau để hủy đăng ký khỏi tất cả các nhà giao dịch:
    (1) Chọn “My Accounts”
    (2) Vào menu Withdraw
    (3) Cuộn xuống và nhấp vào “Close postions and unsubscribe” (đóng vị thế và hủy đăng ký)

Hoàn Tất đóng các vị thế và hủy đăng ký tất cả các Master.

Lưu ý:

  • Tài khoản Nhà đầu tư PAMM cần chờ sự phê duyệt từ phía PAMM Master khi muốn thực hiện thao tác Unsubscribe (ngắt kết nối).
  • Trong khi đó, Tài khoản Nhà đầu tư MAM và Tài khoản Nhà đầu tư Social Trading có thể tự do thực hiện thao tác Unsubscribe (ngắt kết nối) với Master mà không cần sự duyệt từ phía họ và có thể thực hiện bất cứ lúc nào
V. Cách gửi/rút tiền (MAM Investor / Social Trading Investor)

Trước khi gửi tiền vào tài khoản nhà đầu tư MAM / Social Trading của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có tiền trong payment account (tài khoản thanh toán) của mình.

(1) Chọn “My Accounts”.
(2) Chọn tài khoản từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.
Chọn (3) Deposit (gửi tiền) hoặc (4) Withdraw (rút tiền) tùy thuộc vào việc bạn muốn làm.
(5) Nhập số tiền bạn muốn gửi/rút.
(6) Nhấn vào Gửi/Rút tiền.

VI. Cách gửi/rút tiền (nhà đầu tư PAMM)

Chú ý rằng để có thể nạp tiền vào tài khoản nhà đầu tư PAMM, bạn cần phải thực hiện thao tác Subscribe (kết nối) với PAMM Master trước đó.

Trước khi gửi tiền vào tài khoản nhà đầu tư PAMM của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có tiền trong payment account (tài khoản thanh toán) của mình.

Bước 1: Thực hiện yêu cầu gửi/rút tiền DW

(1) Chọn “My Accounts”.
(2) Chọn tài khoản từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.
Chọn (3) Deposit (gửi tiền) hoặc (4) Withdraw (rút tiền) tùy thuộc vào việc bạn muốn làm.
(5) Nhập số tiền bạn muốn gửi/rút.
(6) Nhấn vào Gửi/Rút tiền.

*Ghi chú: Trong hệ thống PAMM các hoạt động không được thực hiện ngay lập tức. Người quản lý tiền PAMM có các cài đặt đặc biệt để xác nhận các yêu cầu rút/gửi tiền trong PAMM cụ thể mà bạn đã đăng ký. Vì vậy, sau khi bạn gửi yêu cầu rút/gửi tiền, bạn nên kiểm tra trạng thái của nó.

Thông thường, người quản lý tiền PAMM có thể áp dụng các tiêu chí hoặc điều kiện cụ thể mà bạn phải tuân theo trước khi họ chấp nhận yêu cầu rút/gửi tiền, chẳng hạn như khoảng thời gian rút tiền được định trước, số tiền tối thiểu cần rút, hoặc các yếu tố khác. Việc theo dõi trạng thái của yêu cầu rút/gửi tiền là rất quan trọng để bạn biết khi nào các khoản tiền sẽ được xử lý.

Lưu ý rằng quy trình và chính sách cụ thể có thể khác nhau giữa các hệ thống PAMM và người quản lý tiền khác nhau, vì vậy quen thuộc với các quy tắc và quy trình cụ thể của PAMM mà bạn tham gia là điều quan trọng để đảm bảo trải nghiệm suôn sẻ.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái yêu cầu DW của bạn

Để theo dõi trạng thái yêu cầu DW của bạn, hãy chuyển đến tab Deposit/Withdrawal Requests (Yêu cầu gửi tiền/rút tiền)

(1) Pending requests (đang chờ xử lý): các yêu cầu đang được xử lý.
(2) Archived requests (yêu cầu đã lưu trữ): các yêu cầu đã được xử lý.
(3) Chọn Cancel để hủy yêu cầu DW

* Ghi chú: Các nhà quản lý tiền (PAMM Master) thường sẽ duyệt lệnh Withdraw (rút tiền) cho các nhà đầu tư của họ khi kết thúc chu kỳ giao dịch đã được thông báo từ đầu. Do đó, nếu yêu cầu của bạn đang chờ xử lý quá lâu, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

I. Cách mở tài khoản Master

Di chuyển đến “Dashboard” trong web nền tảng đầu tư


Nhấp vào Mở tài khoản Master


(1) Chọn loại tài khoản
(2) Thay đổi mật khẩu để truy cập tài khoản nếu cần.
(3) Ký thỏa thuận.
(4) Nhấn Mở tài khoản


Tạo tài khoản Master thành công.

II. Cách thêm Biệt hiệu và Mô tả chiến lược giao dịch

Bước 1:  Thiết lập tên tài khoản Master

              (1) Chọn “My Accounts”.

              (2) Chọn tài khoản Master từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.

              (3) Chọn Setting

Chọn “Change” để thay đổi tên

Ghi chú: Khuyến khích điền đầy đủ họ tên để thu hút các nhà đầu tư.
Bước 2: Thiết lập mô tả chiến lược
Chọn Set

Nhập mô tả chiến lược giao dịch

Ghi chú: Thêm mô tả chi tiết sẽ cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư, giúp tăng độ uy tín của bạn, cũng như thu hút dễ dàng hơn các nhà đầu tư.

Bước 3: Kiểm tra xem tên và mô tả trông như thế nào trong Leaderboard (bảng xếp hạng)

(1) Tên xuất hiện trên tiêu đề biểu đồ nhỏ và dưới dạng tiêu đề của trang thống kê.

Mô tả chiến lược xuất hiện trong tab Strategy description của trang thống kê.

III. Làm thế nào để tính phí cho nhà đầu tư và thiết lập các khoản phí

(1) Chọn “My Accounts”.

(2) Chọn tài khoản Master từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.

(3) Chọn Setting

(4) Chọn Change để cài đặt phí

Nhấp (1) để thêm hàng. Điền vào từng trường trên hàng:

Balance (Số dư): đây là số dư ban đầu mà phí trong hàng này sẽ được áp dụng.

Performance Fee: khoản phí dưới dạng tỷ lệ phần trăm theo yêu cầu của Master.

Ví dụ:

Hàng đầu tiên = 0; Nghĩa là các nhà đầu tư có balance (số dư) từ 0 – 1000 sẽ bị tính phí 25%;

Hàng thứ hai = 1000. Nghĩa là các nhà đầu tư có balance (số dư) lớn hơn 1000 sẽ bị tính phí 20%.

Hàng thứ ba = 2000. Nghĩa là các nhà đầu tư có balance (số dư) lớn hơn 2000 sẽ bị tính phí 15%.

Nếu bạn cần nhiều mức phí hơn, hãy nhấp vào thêm hàng. Nếu không, hãy lưu lại cài đặt

Ghi chú:

Sử dụng nhiều mức phí là một công cụ tốt để kích thích những người đăng ký tiềm năng đầu tư nhiều tiền hơn vào tài khoản của bạn. Ví dụ: nhà đầu tư đầu tư nhiều hơn 2000 USD, có thể phải trả phí 15% thay vì 20% cho những người đầu tư số tiền nhỏ hơn

Cài đặt chu kỳ giao dịch. Nhà đầu tư sẽ luôn bị tính phí vào cuối chu kỳ giao dịch

– Chu kỳ giao dịch sẽ được thiết lập bởi người quản lý:

  • Month: 00:00 1st of month – 00:00 1st next month (hours MT4)
  • Quarterly:

No.

From (Hours MT4)

To (Hours MT4)

1

00:00 1st January

00:00 1st April

2

00:00 1st April

00:00 1st July

3

00:00 1st July

00:00 1st October

4

00:00 1st October

00:00 1st January

 

  • Semiannual:

No.

From (Hours MT4)

To (Hours MT4)

1

00:00 1st January

00:00 1st July

2

00:00 1st July

00:00 1st January

 

  • Annualy: 00:00 1st January – 00:00 1st January next year (Hours MT4)

Chọn Save để lưu cài đặt. Hoàn thành thiết lập phí cho nhà quản lý

Ghi chú: Hãy nhớ rằng khi bạn thay đổi biểu phí đã có nhà đầu tư đăng ký, phí mới sẽ chỉ áp dụng cho những nhà đầu tư sẽ đăng ký sau khi thay đổi. Các nhà đầu tư “cũ” của bạn sẽ giữ nguyên biểu phí cũ.

IV. Cách gửi/rút tiền (MAM Master / Social Trading Master)

Trước khi gửi tiền vào tài khoản nhà quản lý MAM / Social Trading của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có tiền trong payment account (tài khoản thanh toán) của mình.

(1) Chọn “My Accounts”.

(2) Chọn tài khoản Master từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.

Chọn (3) Deposit (gửi tiền) hoặc (4) Withdraw (rút tiền) tùy thuộc vào việc bạn muốn làm.

(5) Nhập số tiền bạn muốn gửi/rút.

(6) Nhấn vào Gửi/Rút tiền.

V. Cách gửi/rút tiền trong PAMM Master
Chỉ có thể gửi tiền/rút tiền tài khoản PAMM Master thông qua tài khoản nhà đầu tư PAMM (PAMM Investor).
 
Số dư của tài khoản PAMM được hình thành từ tiền của các tài khoản nhà đầu tư đã đăng ký vào nó. Vì vậy, nếu bạn là một quản lý tiền và muốn thêm tiền của riêng bạn vào PAMM, bạn cũng cần phải có tài khoản nhà đầu tư PAMM của riêng bạn.
 
Hãy tuân theo các bước sau để tạo tài khoản nhà đầu tư (PAMM Investor) và thêm tiền của bạn thông qua nó:
 
1. Đầu tiên, hãy tạo một tài khoản nhà đầu tư PAMM (PAMM Investor).
2. Tiếp theo, đăng ký để theo dõi tài khoản PAMM Master của bạn bằng tài khoản PAMM Investor vừa tạo.
3. Sau đó, nạp tiền vào tài khoản nhà đầu tư này (PAMM Investor).
4. Người quản lý PAMM (PAMM Master) duyệt yêu cầu nạp tiền để thêm số tiền vào PAMM.
    (1) để duyệt từng yêu cầu của nhà đầu tư
    (2) để duyệt tất cả yêu cầu của nhà đầu tư cùng một lúc
    Pending requests (đang chờ xử lý): các yêu cầu đang được xử lý.
    Archived requests (yêu cầu đã lưu trữ): các yêu cầu đã được xử lý.
 
5. Hoàn tất quá trình.
VI. Cách thực hiện các yêu cầu nạp/rút tiền đang chờ xử lý trong PAMM Master:

Quá trình Nạp tiền/Rút tiền không được thực hiện ngay lập tức nhằm bảo vệ các quản lý tiền khỏi các thay đổi đột ngột trong Số dư/Tài khoản của tài khoản PAMM.

(1) Chọn “My Accounts”.

(2) Chọn tài khoản Master từ danh sách thả xuống nếu bạn có một vài tài khoản.

(3) Chọn “Deposit/Withdrawal Request”.

Chọn (4) để duyệt từng yêu cầu của nhà đầu tư

Hoặc (5) để duyệt tất cả yêu cầu của nhà đầu tư cùng một lúc

Pending requests (đang chờ xử lý): các yêu cầu đang được xử lý.

Archived requests (yêu cầu đã lưu trữ): các yêu cầu đã được xử lý.